Fliegl Štruktúra spoločnosti

Skupina spoločnosti Fliegl pôsobí na celom európskom trhu.

Skupina Fliegl:

Skupina spoločnosti Fliegl pôsobí na celom európskom trhu.
Okrem toho má skupina naviazané obchodné  styky so štátmi mimo Európskej únie v Afrike, južnej Amerike, atď.
Riadenie celého európskeho trhu v oblasti poľnohospodárskych strojov sa vykonáva z Tögingu.
Spoločnosť Agro-Center v Kastli sa zaoberá predajom náhradných dielov pre poľnohospodárske stroje a konštrukciu vozidiel.

Predaj pre úžitkové a stavebné vozidlá sa kompletne realizuje cez závod v Triptise.

Závod v Abde v Maďarsku je pracoviskom, ktorý sa stará o obchodné styky a rozvoj vo východoeurópskych štátoch ako sú Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosnia-Hercegovina, Slovensko a Ukrajina.

O obchodné styky a rozvoj celého západoeurópskeho trhu v oblasti poľnohospodárskej techniky a konštrukcie vozidiel, kam patria štáty ako sú: Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, Anglicko, Írsko a Škandinávia, sa stará náš závod v španielskom meste Barcelóna.