História spoločnosti

Skupina Fliegl - inovácia a vysoké pracovné nasadenie

Na začiatku sú myšlienky, ďalej ich angažovanie a praktická premena na inováciu, ktoré prinášajú úžitok všetkým zákazníkom skupiny Fliegl. Na začiatku všetkých myšlienok a inovácii stál jediný muž, Josef Fliegl starší. Spoločne s ním sa vydajme na cestu časom späť do minulého storočia až k začiatkom jeho podnikania.

Podnikania skupiny Fliegl

  • 2006 až 2011 - inovačný pokrok a angažovanosť v nových odvetviach
  • 2000 až 2005 - generačná výmena a nové podnikateľské stratégie
  • 1996 až 1999 - objavenie vytláčacej techniky, pokrok v oblasti poľnohospodárskej techniky
  • 1989 až 1995 - pád Berlínskeho múru: expanzia na východ
  • 1981 až 1988 - výroba strojov v spoločnosti Fliegl nadobúda väčšie rozmery
  • pred rokom 1981 - orientácia na výrobu strojov

2006 až 2011 - Inovačný pokrok a angažovanosť v nových odvetviach

2011

Nové rozmetadlo hnoja ADS s vytláčacou technológiou od spoločnosti Fliegl nemá s tradičnými rozmetadlami hnoja takmer nič spoločného. Miesto podlahy s reťazovým dopravníkom na drevených doskách, ktorá je náchylná k poruchám a náročná na údržbu, je rozmetadlo vybavené s oceľovou korbou a robustným originálnym výtláčacím systémom od spoločnosti Fliegl, ktorý sa dlhodobo osvedčuje i v tých najnáročnejších podmienkach panujúcich v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a stavebníctve.

Kukuričné a trávne siláže sa skladujú v čoraz väčších plochých silách presahujúce štyri metre. Bežná vyberacie zariadenie narážajú na svoje hranice alebo je ich obsluha príliš drahá. Inak je tomu u nového frézovacieho valca na siláž SFW 490 HG Duplex značky Fliegl so zdvíhacou konštrukciou, ktorá sa vysporiada i s veľkými výškami siláže a navyše nie je drahá.

Strojom „Rondodry“ stanovuje spoločnosť Fliegl nové merítka pri sušení sypkého materiálu. Stroj Rondodry suší pomocou prepracovaného vstrekovacieho systému s nízkym inštalovaným výkonom a optimálnym využitím požadovanej tepelnej energie maximálne účinne každý sypký materiál v rôznych veľkostiach: ako štiepky až do veľkosti 12 cm, tak aj repku milimetrovej veľkosti.

Nový voz s vytláčacím čelom ASW Pkw značky Fliegl sa vyznačuje zjavnou prednosťou pre rýchlu prepravu materiálu. Vďaka upravenej väčšej ložnej plochy a ložného objemu ôsmych metrov kubických je vhodný hlavne k zberu, nakladaniu, preprave, vykladaniu a prekladaniu rôzneho materiálu, ako sú napríklad pokosená hmota, sneh, zemina, štrk, štiepky, odpad, smetí a pod.

Špeciálnu inováciu v oblasti nakládky a prepravy predstavuje vyklápač s prívesom značky Fliegl kombinovaný s nakladacím žeriavom, ktorý slúži nielen na vlastné naloženie kmeňa stromov ale aj na ich prepravu. Spoločné s príslušnými nástrojmi, ako napríklad závesným hákom, paletovou vidlicou, atď., je použitie k prekladaniu, a iné, veľkých vriec, kovových klietok, paliet, kusového a sypkého materiálu.

2010

Skupina Fliegl v tomto roku vytvára nové oddlenie lesnej a drevárskej techniky značky Fliegl, ktoré sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom strojov pre práce v lese. Na trh vstupuje ako samostatné predajné odvetvie oddelené od predaja poľnohospodárskej techniky.

Nový plnič zásobníkov drevenej štiepky Tornado 4000 ďalej vyťažuje vozy s výtlačným čelom a spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a optimálny pre užívateľov, plní rôzne skladovacie miesta, a to i na odlahlých miestach.

Nedostatok miesta pri vkladaní drevenej štiepky do disponobilných boxov a zásobníkov odstraňuje nové zaridenie pre plnenie zásobníkov „Dachs“, ktoré flexibilne plní boxy v zberných skladoch.

Pomocou mobilnej prekladacej stanice „Universal II“ spoločnosť Fliegl významne optimalizuje rozhodným spôsobom logistiku procesu zberu rôznych obilnín: kukurice a trávy. Točnice, spojovacie články a nárazník dopravného procesu „kombinovanej dopravy“ zvyšuje produktivitu a rentabilitu a minimalizuje jednotkové náklady.

Vďaka svetovej novinky „ASW Stone Dumper“, vozu pre vytláčanie ťažkého materiálu od spoločnosti Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH, teraz podniky pozemných a hĺbkových stavieb, komunikácií a vodných stavieb, povrchových a hĺbkových baní, podniky na ťažbu štrku, kameňolomy a závody so skládkami na extrémnych miestach, ako sú kopcovité terény, dokonale ovládajú nízke vykladacie výšky a lepivý materiál.

Spoločnosť Fliegl teraz dodává stroj „Rondomat Double QZ“, ktorý predstavuje ešte pružnejšie zariadenie pre  zásobovanie bioplynových zariadení, ktorý rozdrvie cukrovú repu na veľkosť krabičky zápaliek a baktériám dopraví substrát podľa ich chuti.

2009

V tomto roku spoločnosť Fliegl Agrartechnik GmbH poprvé združuje všetky stroje a prístroje pre hromadnú prepravu a logistiku do jednej koncepcie „kombinované dopravy“. Do tejto skupiny patria vozy s výtlačným čelom, šnekové prekladače, prekladacie stanice, návesy s posuvnou podlahou, valivé korby a pojazdné kontajnery pre prívesy s hákovým zdvihákom, tandemové a tridemové pojazdné sklápače a špeciálne vážiace zariadenie a systémy elektronického riadenia.

Na trh ako novinky prichádzajú tieto výrobky: špeciálny výkonný prekládací šnek, ktorý zvládne prekládku materiálu, s ktorým sa ťažko manipuluje, ako sú kukurica, tráva, siláž všetkého typu, štiepky, kompost, atď.; prídavný fúkač ASW „Tornado 3000“ na drevenú štiepku a iný sypký materiál; elektronická váha „DigiTouch Mobile“, ktorá vytvorila z teleskopického nakladača, sklápača, platformového vozu a vozu s výtlačným čelom plnohodnotné váhy; vážiaci počítač „DigiTouch Bio“ zabezpečuje univerzálne váženie, riadiace a ovládacie prvky pre všetky dopravné kontajnery pre  bioplynové stanice; a zároveň variabilné zariadenie pre váženie dopravovaného materiálu všetkého typu.

Zdvíhacia strecha „Toplift“, nové zastrešenie pre dopravné vozidlá, ktorú možno ticho hydraulicky otvárať a zatvoriť, získala striebornú medailu na veľtrhu Agritechnica 2009.

Pre podniky pozemných a hĺbkových stavieb, ktoré so svojimi doterajšími nákladnými vozidlami narážali na medze použitia, vyvinula spoločnosť Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH v Tögingu voz pre vytláčanie ťažkého materiálu „ASW Stone Lkw“, ktorý je dimenzoaný pre maximálne zaťaženie v kameňolomoch a pri demoláciach.

2008

V tomto roku prebieha všetko rýchlo. Dochádza k založeniu spoločnosti Agro-Center-Ost GmbH pre oblasť východného Nemecka so sídlom v Triptise, jeho úlohou je rýchle uspokojenie lokálneho a regionálneho dopytu zákazníkov kvalitnými, ale cenovo dostupnými náhradnými dielmi, príslušenstvom rôzneho typů.

V sídle materskej spoločnosti v Kastlu vzniká nová predajňa, odbytové a expedičné centrum pre vozidlá, prídavné zariadenie, príslušenstvo pre čelné nakladače, náhradné diely pre poľnohospodárske stroje, príslušenstvo pre brzdy a hydrauliku, techniku na zapracovanie hnojovice a techniku šetrnú k životnému prostrediu, náradia, zásobovanie dielní a malé prístroje pre domácnosti, farmy a záhrady.

Spoločnost Fliegl Iberica S.A. sa etabluje na juhoamerickom trhu so svojimi produktmi, ako sú voz s výtlačným čelom so šnekovým prekladačom a malé prepravné vozidlá s pripevneným rozmetadlom.

Skupina Fliegl v roku 2008 posiluje svoje aktivity v oblastiach stavebníctva, údržby zelených plôch a komunálnej techniky, keď zakladá nový rodinný podnik Bau- & Kommunaltechnik GmbH, na jeho čele stojí Martin Fliegl, syn zakladateľa spoločnosti Josefa Fliegla. Tento podnik predává robustné korbové sklápače a originálne vozy s výtlačným čelom, ale aj miešačku a miešacie zariadenie v duplexnom prevedení, vodné cisterny a celý rad malých prístrojov pre každodenné použitie na pracoviskách a stanoviskách.

Na trh sú uvedené dávkovacie stanice pre bioplynové zariadenie Biomat s prídavnou vertikálnou miešačkou a Biomat Mobile, váhy pre teleskopické nakladače typu „Standard“, „Premium“ a „Dynamik“, kultivátor na zapracovanie hnojovice do pôdy „Rasant“, výpustný aplikátor „Flexible“, voz s podtlakovým zásobníkom „Turbo“ a zároveň elektronický systém regulácie a riadenia „Vario 2009“ pre rozmetadlá vozov s výtlačným čelom.

2007

Spoločnost Fliegl ako výrobca systémov pre bioplynové stanice, logistiku a dopravnú techniku a techniku na zapracovanie hnojovice do pôdy rozšiřuje svoju ponuku o ďalšie inovácie: nový koncipovaný výpustný aplikátor, ktorý plní voz s hnojovicou nezávisle na pevne nainštalovanom čerpadlu; príves s hákovým zdvihákom, ktorý možno použiť univerzálne a flexibilne pre všetky bežné prepravné práce v poľnohospodárstve, lese, komunálnej oblasti a pri úprave zelených plôch; špeciálne vážiace zariadenia, ktoré odstraňujú potrebu pojazdu so stacionárnymi váhami; automatické váhy, miešacia a dávkovacia elektronika, ktorá automaticky realizuje opravy chýb a tiež nútené riadenie s elektronickým ovládaním, ktoré získalo na veľtrhu Agritechnica 2007 striebornú medailu.

Ďalšieho rozvoja sa dočkal bioplynový kontajner s výtlačným čelom typu „BAC“, a to na typ „SteelPro“ z ocele a na typ „PolyPro“ z pevnejších umelých hmôt, ktoré uskutočňujú predovšetkým miešanie a presné dávkovanie neustále pribúdajúcich surovín, ťažko sa manipuluje s trávnou a celorastlinnou silážou, tuhým hnojivom, chlebom a zbytkami jedla, aby nedošlo k zabrzdeniu alebo úplnemu prerušeniu procesu kvasenia.

Výstavbou nového pieskového vstrekovacieho zariadenia a lakovne v závode II v Triptise sa optimalizovala výroba prívesov, návesov a iných prípojných vozov a výrazne zlepšila kvalita výrobkov.

2006

Skúšobné centrum  DLG Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft e.V. v Groß-Umstadtu ohodnotilo výtlačnú koncepciu a tým aj stabilitu vozov s výtlačným čelom „Gigant“ ASW 268 značky Fliegl s posuvnou nárpravou oproti tradičným korytovým a trojstranným sklápačom známkou „veľmi dobré“.

Spoločnosť Fliegl má záujem o ďalšiu expanziu a výrazne preto buduje svoje zahraničné služby, zvlášť keď spoločnosť vstupuje do rozvíjajúceho sa poľnohospodárskeho odvetvia výroby bioplynu jako kompetentný dodávateľ dávkovacíeho zariadenia „Schubmix“. V krátkom slede budú vyrobené ďalšie robustné, odolné a kvalitné dávkovacie zariadenia pre poľnohospodárske a priemyselné bioplynové zariadenia. Pôjde o dávdkovač rady „Ökomat“ a o dávkovacie zariadenie rady „BAC“ (bioplynový kontejner s výtlačným čelom).

Poľnohospodárom a podnikom poľnohospodárskych služieb spoločnosť Fliegl ponúka širokú radu nových, robustných prístrojov pre aplikáciu hnojovice, ktoré aplikujú organické hnojivo takmer bez zápachu, minimálnym obsahom dusíka, šetrne k životnému prostrediu a rovnomerne: Kultivátorový aplikátor, kotúčový aplikátor a cisterny každej velkosti s s aplikátorom hnojovice „Garant“ osvedčeným v praxi a preskúšaným skúšobným centrom DLG. Exportný úspech: Pre ruský trh sa vyrábajú cisterny na hnojovicu s objemom 30 000 . s upravenou aplikačnou technikou.