Impressum

Údaje podľa § 5 TMG:

Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Str. 1
84453 Mühldorf a. Inn
Telefon: +49 (0) 8631-307-0
Telefax: +49 (0) 8631-307-550
E-Mail: info@fliegl.com

Zástupca:

Konateľ spoločnosti Josef Fliegl ml.

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 8631-307-0
Telefax: +49 (0) 8631-307-550
E-Mail: info@fliegl.com

Zápis v registri:

Zápis v obchodnom registri.
Registračný súd: Traunstein
Registračné číslo: č. HRB 8674

ID pre platbu dane z obratu:

Identifikačné číslo pre platbu dane z obratu podľa §27 a Zákona o dani z obratu: DE 811617904

Uvedené zdroje použitých obrázkov a grafického materiálu:

© Fliegl Agratechnik - fliegl.com
© Visual Concepts - Fotolia.com
© Andreas Haertle - Fotolia.com

Zdroj: Vytvorené nástrojpm Impressum-Generator Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) od eRecht24

Vylúčenie ručenia:

Zodpovednosť za obsah

Obsah naších stránok bol vytvorený s najväčšou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť ich obsahu však nenesieme žiadnu zodpovednosť. Ako poskytovatelia služieb podľa § 7, odst.1 TMG zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkách v súlade so všeobecným zákonom. Podľa § 8 až 10 TMG však ako poskytovatelia služieb nemáme povinnosť kontrolovať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie alebo preverovať okolnosti, ktoré ukazujú na protiprávnu činnosť. Povinnosť odstrániť alebo zamedzit použitie informácií podla všeobecného zákona tým zostáva nedotknutá. Akákoľvek takáto zodpovednosť je však možné od okamihu získania informácií o konkrétnom porušení práva. Pri odhalení konkrétneho porušení práva takýto obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích osôb, na ich obsah nemáme žiadny vplyv. Neprijímame preto žiadnu zodpovednosť za tento cudzí obsah. Za obsah odkazovaných stránok je v každom okamihu zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Odkazované stránky boli skontrolované z hľadiska porušenia práva v okamihu umiestenia odkazu. V okamihu umiestenia odkazu sme nezaznamenali žiadny právne nevhodný obsah. Neustála kontrola obsahu odkazovaných stránok však nieje bez konkrétneho podozrenia na porušenie práva možná. Pri odhalení porušenia práva takéto odkazy odstránime.

Autorské práva

Obsah týchto stránok a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom stránok podliehajú nemeckému autorskému právu. Reprodukcia, úprava, prenos a každý spôsob použitia nad rámec autorského práva vyžadujú písomný súhlas príslušného autora alebo zhotoviteľa. Sťahovanie a kopírovanie z tejto stránky sú možné len pre osobné účely nekomerčného charakteru. Ak obsah týchto stránok nebol vytvorený prevádzkovateľom, rešpektujú sa autorské práva tretích osôb. Obsah tretích osôb bude označený ako obsah tretích osôb. Pokiaľ by ste však zaznamenali porušenie autorského práva, žiadame vás o príslušné upozornenie. Ak obdržíme informácie o porušení práva, tak takýto obsah odstránime.

Ochrana údajov

Použitie tejto webovej stránky je spravidla možné bez poskytnutia osobných údajov. Ak však budú na našej stránke zhromaždené osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailová adresa), bude sa tak dať vždy na dobrovoľnej báze, ak to bude možné. Tieto údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu dané tretím osobám.

Upozorňujeme na to, že prenos údajov na internete (napríklad pri e-mailových komunikácii) môže vykazovať medzery v zabezpečení. Prístup tretích strán k takým údajom sa nedá úplne zamedziť.

Týmto tretím osobám výslovne zakazujeme používať kontaktné informácie, ktoré publikujeme v rámci informačných povinností, k zasielaniu výslovne nevyžiadanej reklamy a informačného materiálu. Prevádzkovateľ tejto stránky si výslovne vyhradzuje právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom spamovej komunikácie.

Prehlásenie o ochrane údajov týkajúce sa použitia pluginov spoločnosti Facebook (tlačítko „Páči sa mi“)

Na našej stránke sú integrované pluginy na socialnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy spoločnosti Facebook poznáte podľa loga Facebook alebo tlačitka „Páči sa mi“ na našej stránke. Prehľad pluginov spoločnosti Facebook nájdete na tejto stránke: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Pri návšteve našich stránok plugin vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom spoločnosti Facebook. Spoločnosť Facebook preto obdrží informáciu, prostredníctvom vašej IP adresy, že ste navštívili našu stránku. Ak kliknete na tlačítko „páči sa mi“ sociálna sieť Facebook  a pritom budete prihlásený ku svojmu účtu na sociálnej sieti Facebook, môžete na svojom profile na sociálnej sieti Facebook odkázať na obsah našich stránok. Sieť Facebook tak môže priradiť návštevu našich stránok k vášmu užívateľskému účtu. Upozorňujeme na to, že ako poskytovateľ stránky nemáme žiadné informácie o obsahu prenášaných údajov a ich použitie sociálnej siete Facebook. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete v Prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Facebook na stránke http://de-de.facebook.com/policy.php

.Ak si neprajete, aby Facebook priradil návštevu našich stránok k vášmu užívateľskému účtu na sociálnej sieti Facebook, odhláste sa zo svojho uživateľského účtu na sociálnej sieti Facebook.

Prehlásenie o ochrane údajov týkajúce sa použitia nástroja Google Analytics

Táto webová stránka používa službu pre analýzu webových stránok Google Analytics od spoločnosti Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics používa takzvané „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať užívanie webovej stránky s vašou osobou. Informácie vytvorené súbormi Cookies o vašom užívaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google vo Spojených štátoch a na ňom sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymnej IP adresy na tejto webovej stránke spoločnosť Google vašu IP adresu skráti ešte na území členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných územiach, ktoré podpísali Dohodu o Európskom hospodárskom priestore.

Kompletná IP adresa sa na server spoločnosti Google vo Spojených štátoch prenesie a tam sa skráti len vo výnimočných prípadoch. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie k vyhodnoteniu vášho užívania tejto webovej stránky, zostaví správy o aktivitách na webovej stránke a k dodaniu ďaľších služieb spojených s užívaním webovej stránky a internetu v súvislosti s poskytovateľom tejto webovej stránky. IP adresa dodaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spojená s ďalšími údajmi spoločnosti Google.

Ukladanie údajov typu Cookies môžete zakázať príslušným nastavením v softwaru vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade nebudete moc využiť všetky funkcie tejto webové stránky. Okrem iného môžete zabrániť evidencii údajov vytváranými súbormi typu Cookie a týkajúcich sa vášho užívania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosť Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou, a to tak, že si z následujúceho odkazu stiahnete a nainštalujete plugin do svojho prehliadača: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Uvedenie zdrojov: Prehlásenie o obmedzenej zodpovednosti z portálu eRecht24 o internetovom práve od právnika Sörena Sieberta, Prehlásenie o obmedzenej zodpovednosti ohladne služby Facebook z portálu eRecht24, Prehlásenie o ochrane údajov týkajúce sa služby Google Analytics