Kombinovanej doprave a prekládke patrí budúcnosť

Okrem dopravnej techniky sa rozvíja aj dopravná logistika. Vysoké výnosy pri uskladňovaní a dlhých prejazdoch vyžaduje zmenu myslenia smerom ku „kombinovanej doprave“ a teda smerom k procesu s medziprekládkou. K tomu je potrebná vhodná technika, ktorú ponúka spoločnosť Fliegl.

  • v podobe svojich mobiných univerzálnych prekladacích staníc a
  • vozov s výtlačným systémom s novými, výkonnými závitovkovými prekladačmi

Mobilné prekladacie stanice - inovácia v kombinovanej doprave

Bežné poľnohospodárske vozy za traktor často spomalujú logistický proces počas odvozu kukuričnej siláže. Slabým článkom v reťazci jednotlivých pracovných úkonov bolo doteraz preloženie spratanej úrody na poli alebo na úvrati na rýchlé dopravné vozidlá, ako sú napríklad nákladné automobily, ktoré následne zožanú úrodu dopravili do odlahlých pojazdných síl, veľkýh zariadení bioplynových staníc alebo do živočíšnej výroby.

Takzvaná kombinovaná doprava zabezpečuje pri týchto podmienkach rýchlu dopravu sprataného produktu. K tomu sú potrebné točne, spojovací článok a tlmič a v neposlednom rade technická inovácia, ktorá výrazne zlepšuje logistiku a aj priebeh uskladnenia silážnej kukurice. Konštruktéri spoločnosti Fliegl Agrartechnik GmbH v Tögingu tieto prvky spojili do mobilnej prekladacej stanice „Universal“, ktorú možno rýchlo pripraviť na súvratí a premiestniť.

Medzi hlavné prednosti patrí šetrnosť pôdy, výkonnosť a ekonomická efektivita. Na poli tak možno používať výhradne poľnohospodárske dopravné vozidlá s pneumatikami s nízkym tlakom, ktoré sú šetrné k pôde. Pozbieraná úroda sa vykladá do zberného zásobníka prekladacej stanice. Odtiaľ sa automaticky preloží na nákladné vozidlo, ktoré je pristavené na vozovke so spevneným podkladom. Nákladné vozidlo následne prevezie úrodu rýchlo na určené odlahlé miesto. Kombinovaná doprava s využitím nákladných vozidiel sa na základe praktických skúseností oplatí už pri prepravnej vzdialenosti nad 15 km od parcely.

Nákladné automobily s pneumatikami hustenými na vysoký tlak už nemusia jazdiť po poliach, ktoré sú určené pre produkciu kukurice, aby sa zvýšila efektivita dopravy. Tento úkon preberajú dopravné vozidlá s obutím, ktoré je šetrné k pôde, ako sú napríklad originálne vozy s výtlačným systémom a veľkoobjemový sklápač od spoločnosti Fliegl. Po práci nezostávajú kolaje s hlbokou stopou, ktoré dlhodobo znižujú kapilaritu a predovšetkým majú škodlivý vplyv na úrodnosť ornej pôdy.

Inovatívne vybavenie mobilnej prekladacej stanice pozostáva: zo zberného zásobníka s podlahou a reťazovým dopravníkom a sklápacími stenami, dopravníkového rámu v opcii aj s ciachovanou alebo neciachovanou váhou, riadiacou elektronikou s dotykovou obrazovkou a zaznamovacím systémom a elektrického generátora. Prakladacia stanica dopravuje sprataný produkt do výšky až 5 m, takže produkt možno naložiť do každého nákladného vozidla s vysokými bočnicami. Prekladací výkon činí až 25 ton za minutu.

Inovácia v oblasti konštrukcie: stanica umožňuje celoročné flexibilné využitie v poľnohospodárskej a priemyselnej doprave, napríklad pri zbere a prekládke recyklovateľných zbytkových látok, ktoré sa nemusia na zmeny prekladať na nákladné vozidlá a vážiť. Jedná sa napríklad o digestát z bioplynových staníc v tuhom skupenstve, výtlačky od výrobcov ovocných a zeleninových štiav, starý chlieb veľkokapacitných pekární atď.

Prekladacia stanica Fliegl vyniká svojou svojou myšlienkou a predovšetkým svojou funkčnosťou. Podlaha s reťazovým dopravníkom zbernej jamky optímálne dodáva pozbieraný produkt k šikmému dopravníku. Tento proces potrebuje iba minimálnu silu. Rýchlosť podlahy s reťazovým dopravníkom a teda výkon prekladacej stanice sa prispôsobí hmotnosti prekladaného produktu (vyššia rýchlosť pri lahšom produkte, nižšia rýchlosť pri prekladaní ťažšieho materiálu).

Zvážacie vozidlá a nákladné vozidlá sa vybavia jednoduchým „RFID čipom“. Kompletne sa zdokumentuje celý tok uskladneného produktu. Ciachovaná váha s kompenzáciou sklonu určí hmotnosť a edituje ju na USB kľúč potrebné dáta, ktoré sa neskôr kontrolujú. Celé zariadenie pracuje plne automaticky. Na dotykovej obrazovke možno vizuálne kontrolovať správnosť každej funkcie.

Obrázky