Rozhranie s riadením úloh - bez ohľadu na výrobcu

Merací systém ISOBUS

FWS 7
Vysoká účinnosť - presný výpočet

  • Zdokumentovanie prepravy
  • Zostavenie správy pre spätné dohľadanie potravín
  • Referencie na miesto pôvodu potravín
  • Dokumentácia o cieľovom mieste
  • Vedenie skladu
  • Doklady pre poľnohospodárov o nasledujúcich stupňoch výroby
  • Kompletný prehľad o dopravných aktivitách vďaka balíčku GreenStar Business Pack
  • Funkcia k zisteniu všetkých dôležitých informácií týkajúcich sa dopravy. To umožňuje presné účtovné výkazy a vystavenie faktúr pre zákazníkov. O celkovom množstve prepraveného materiálu sa dá informovať až do najmenších podrobností. Dopravné funkcie umožňujú zemepisne priestorové zlokalizovanie nazbieraného produktu od miesta pôvodu až do cieľového miesta dopravy.

Výhoda č.1

  • Kompletný záznam dopravnej trasy
  • Zaznamenanie procesov nakládky a vykládky a) Dátum a čas, b) GPS pozícia - štart a cieľ, c) Hmotnosť - automatické predanie systémom ISOBUS

Výhoda č.2

Vysoká presnosť +/- 0,5 % užitočného zaťaženia alebo +/- 50 kg

Bez nutnosti hydraulického odpruženia - úspora hmotnosti a nákladov

Aktuálne váženie zberaného produktu na poli – tak isto aj vo svahu

Bez nutnosti návštevy ďalšej prevoznej váhy

Obrázky