Úspora energie a nákladov

Náprava s pohonom "PowerDriveElect"

Koncepcia dopravy s hnacou nápravou v priebehu času

História: Náprava s náhonom na vlečených vozidlách pomáhajú traktorom s nedostatočným výkonom od polovice storočia. Tieto traktory boli schopné ťahať ťažké náklady aj v náročných podmienkach.

Hnacie nápravy sa používali dočasne, hlavne preto, nakoľko sa hnané kolesá lahších traktorov pretáčali z dôvodu nedostatečného zaťaženia a celá súprava nakoniec zostala stáť.

Akonáhle sa začali presadzovať traktory s dostatočným výkonom, navyše s pohonom všetkých kolies, hnané nápravy ťahaných vozov sa stali v krátkej dobe minulosťou. Nájdeme ich možno ešte v ťažkých horských oblastiach.

Dôvody, prečo sa vývodové hriadele a hydraulicky hnané nápravy neuplatnili, sú jednoznačné: neboli dostatočne flexibilné a účinné, aby sa uplatnili v praktickej prevádzke. Bolo napríklad nutné presne prispôsobiť otáčky vývodového hriadeľa posuvnej rýchlosti poháňanej nápravy.

Súčasnosť:

Elegantné a flexibilné riešienie, ako je pohon hydraulickým motorom, núkajú iba malú účinnosť medzi 15 a 25 percent. Pohonu na báze elektrického generátora nemôže konkurovať ani hydraulický systém „Load Sensing Power Beyond“ s účinnosťou medzi 25 až 55 percent. Ich účinnosť je omnoho vyššia, čo činí 65 až 75 percent a sú preto základom dopravnej koncepcie budúcnosti.

Budúcnosť:

Na margo dopravnej koncepcie s elektrickými generátormi hovorí všetko, hlavne v kontexte rastúcich energických nákladov. V budúcnosti nebudú potrebné tak výkonné, aby prepravili rovnaký náklad alebo dokonca ťažší. Dopyt bude po lahších traktoroch s elektrickými generátormi, ktoré budú vybavené normovanými konektormi pripojenými k elektromotoru s pomocným hriadelom poháňajúcim hnaciu nápravu.

»Power DriveElect« prinášá praktické výhody

Spoločnosť Fliegl Agrartechnik GmbH uvádza na trhu už teraz dopravné riešenie budúcnosti: elektricky hnanú nápravu „Power DriveElect“ pre prípojné vozy. Odber prúdu a pohon sú jednoduché a užitočné: realizujú sa prostredníctvom zásuvky na traktore, bezpečného elelktrického kábla a vysoúčinného elektromotoru s nastaviteľným krútiacim momentom, ktorý možno prispôsobiť každej pojazdovej rýchlosti. Elektricky poháňaná náprava  „Power DriveElect“ prináša do poľnohospodárskej prepravy množstvo kladov. Šetri okolité životné prostredie, zvýši ekonomickú efektívnosť dopravy a dopravu bude možné realizovať aj v nepriaznivých podmienkach. Oboznámte sa podrobnejšie s jej výhodami ....

… Životné prostredie a ekonomická efektivita:

Výrazne vyššia energetická účinnosť elektrického pohonu a lepiša trakcia vďaka vyššiemu prípustnému zaťaženiu elektricky poháňanej nápravy „Power Drive-Elect“ šetrí pohonné látky a teda energiu. Poľnohospodárom prináša ekologické využitie a ekonomické prednosti. V budúcnosti bude možné, aby ľahšie traktory ťahali ťažšie náklady, pretože elektricky hnaná náprava „Power DriveElect“ podporí ťažnú silu. Nebude nutné zbytočne zaťažiť závažiami predné nápravy traktora.

S poháňanou nápravou „Power DriveElect“ začína v spoločnosti Fliegl nová éra elektrifikácie. Táto progresívna koncepcia pohonu je vhodná nie len pre nápravy. Najrôznejšie spotrebiče na prípojnom voze, ktoré sú v súčasnosti ovládané mechanicky alebo hydraulicky, by mohli a bali byť napájané elektrickou energiou. Moderné elektromotory sa vyznačujú okamžite dostupným krútiacim momentom a vysokou energetickou účinnosťou.

Zaťaženie poháňanej nápravy zodpovedá užitočnému zaťaženiu, zabezpečuje dostatočnú a rovnomernú trakciu celej jazdnej súpravy. Na vozovke a predovšetkým v náročných podmienkach na poliach, polných cestách a pri vykládke v silách prispôsobí optimalizáciu v dopravnom procese.

V kombinácii s ľahším traktorom a vozom sa súčasne zlepší pomer užitočného zaťaženia k prípustnej ceľkovej hmotnosti, respektive k vlastnej alebo pohotovostnej hmotnosti jazdnej súpravy. Ešte výraznejšie sa zníži spotreba energie na tonu prepravavovaného nákladu. Hnacia náprava „Power DriveElect“ znižuje okrem toho prešmykovanie hnaných kolies traktora, čo má za následok to, že sa šetrí pôdoa a nežiaduce tlakové zaťaženie nejde do takej hĺbky.

… Efektivita práce a bezpečnosť práce:

Dopravné práce možno teraz vykonávať dlhšiu dobu aj v obtiažnych podmienkach. Okrem toho je možné vďaka vyššej prepravnej hmotnosti znížiť počet potrebných prejazdov. To má pozitívny účinok na dobu práce a tak isto na náklady vynaložené na prácu. Vďaka špeciálnemu integrovanému snímaču prešmykovania sa stávajú prepravné úkony jednoduchšie. Okrem toho elektricky hnaná náprava „Power DriveElect“ pri jazde na svahu významne zvyšuje smerovú bezpečnosť. Prešmykovanie vozu je omnou menšie a znižuje sa riziko nehodovosti.

Náprava s náhonom  „Power DriveElect“  od firmy Fliegl šetrí energiu a peniaze

Nový konektor spája prenos energie s dátovou komunikaciou

Odber prúdu a pohon: realizujú sa pomocou zásuvky na traktore, bezpečného elektrického kábla a vyskoúčinného elektromotoru s nastaviteľným krútiacim momentom, ktorý je možné prispôsobiť každej pojazdovej rýchlosti.

Lepšia trakcia vďaka vačšiemu prípustnému zaťaženiu elektricky poháňanej nápravy „Power DriveElect“ - úspora pohonných látok teda energie.

Nebude nutné, aby boli ťažné traktory zbytočne zaťažované závažiami vpredu a na nápravách.

 S lahšími traktormi a prípojnými vozmi sa súčasne zlepší pomer užitočného zaťaženia k prípustnej celkovej hmotnosti.

Významne sa zvýší smerová istota pri jízde na svahu – prešmykovanie kolies voza je značne menšie. Klesá tak riziko nehodovosti.