Stacionárne prekladacie zariadenie s podlahou s reťazovým dopravníkom

Prekladacia stanica Universal

Podlaha s reťazovým dopravníkom (reťaze Rübig odolné voči opotrebeniu)

Prevedenie s rýchlosťou 25 km/h s technickým listom TÜV pre Nemecko

Nátrasný rotor

Dvojokruhový pneumatický systém s ručným riadením

Pneumatiky:  385/65-22,5 RE

adná náprava s hydraulickým spúšťaním

Hydraulická oporná noha Palubná hydraulika

Normálny kĺbový hriadeľ

Tuhá ťažná tyč pre pripojenie zospodu s ťažným okom 40 DIN

Riadenie cez elektromagnetický ovládací pult

Posuvné bočnice s hydraulickým odklápaním doprava a doľava

Vhodné k prekládke kukuričnej siláže, siláže z celých rastlín, trávnej siláže, kompostu, atď

Viď technické údaje!

Jedinečné prednosti prekladacej stanice sú zjavné, ide predovšetkým o...

..úsporu času a práce:  prekladacia stanica je logistická točnica, medzizásobník, tlmič a spojovací článok v účinnom dopravnom systému „kombinovanej dopravy“. Nedochádza k narušeniu sledu pracovných úkonov rezačky. Zberný voz na poli a dopravné vozidlo na ceste sa poznajú pomocou čítačky RFID čipov, automaticky sa prevádza zváženie, zaznamenanie a zdokumentovanie množstva. Naďalej nutné postaviť sa na cestnú váhu. Súčasne nieje nutné ručne zaznamenávať jednotlivé vozidlá a ich zaťaženie. Stanica je mobilná a na akomkoľvek mieste sa dá nainštalovať za päť minút.

...bezpečnosť práce:  proces prekladania začne, keď sa autorizované vozidlo pomocou svojho RFID čipu prihlási k prekladacej stanici a tá ju spozná. Tým je zamedzené k chybnej obsluhe. Zamedzené je rovnako samočinnému spusteniu funkcie prekladania.

...hospodárnosť:  nákladné vozidlá prepravujú produkty na dlhé vzdialenosti rýchlejšie a hospodárnejšie ako traktory. Traktory sa zbernými prívesmi naproti tomu uplatnia svojou jedinečnou vlastnosťou na poli. Okrem toho nedochádza k znečisťovaniu ciest, ktoré se nemusia čistiť, pretože zberné vozidlá opúšťajú pole v rovnakej miere ako nákladné vozidlá .

...účinnosť nakládky:  meracie zariadenie a snímače k identifikácii výšky naloženia sa starajú o to, aby bolo každé nákladné vozidlo naložené maximálnym objemom alebo hmotnosťou. Príslušné snímače zisťujú výšku násypného kužeľa a informujú vodiča o tom, kde je potreba ísť dopredu alebo dozadu.

..úsporu energie:  elektrický generátor sa zapína automaticky len vtedy, keď je zberaný produkt alebo zbytkový produkt a nákladné vozidlo pripravené k prekládke. Vypnutie prebieha tak isto automaticky a to po ukončení procesu prekládky. V priebehu nakladania sa rýchlosť elektromotorov reguluje na základe hmotnosti zberaného produktu tak, aby bol vždy dosadený maximálny možný výkon. V prípade ťažkého produktu sa napríklad pomocou zníženej rýchlosti vytvorí požadovaný točivý moment.

..dokumentácia:  pomocou bežného predávaného USB kľúču sa dá z pamäti zistiť tieto parametre: váženie váhou, zberné vozy pracujúce na poli, nákladné vozidlá odvážajúce produkt po ceste, vlhkosť zberaného produktu, dátum a presný čas a tak isto aj GPS polohu.

..flexibilitu:  prekladacia stanica sa dá používať celý rok u akejkoľvek žatve na poli a k prekládke zbytkových produktov v poľnohospodárskych a priemyselných prevozoch.

Technické parametre

Objem ca. 50 cbm
Preplatok výkon ca. 20 cbm pro Minute
Prekladacia výška ca. 4.900 mm
Prepravná dĺžka ca. 11.000 mm
Prepravná šírka ca. 2.950 mm
Dopravná výška v polohe pre jazdu ca. 3.950 mm
Nakladacia výška ca. 3.450 mm
Vlastná hmotnosť ca. 9.000 kg

Obrázky