Najlepšie štandardy a inovácie určujú trend v technike spracovávania hnojovnice

Vákuová cisterna

 • Jednonápravová od 3 000 l do 10 000 l
 • S tandemovou nápravou od 6 200 l do 18 000 l
 • S tridemovou nápravou od 18 000 l do 25 000 l
 • S quattro nápravou od 25 000 l do 30 000 l
 • Pozinkovaná oceľová nádrž
 • Nádrž a rám z kvalitného a silného oceľového plechu, pozinkovaný v ohni
 • Priebežný, mimoriadne pevný rám
 • Vákuový kompresor

Technické parametre

JEDNONÁPRAVOVÝ CISTERNOVÝ VOZ

Typ 3.000 l 4.000 l 5.000 l 6.200 l 7.500 L 8.600 L 10.600 L
Celková dĺžka cca. mm L3 5.500 6.000 5.900 6.700 7.050 7.050 8.050
Dĺžka nádrže cca. mm L4 2.800 3.300 3.200 4.000 4.350 4.350 5.350
Pohotovostná hmotnosť cca. kg 1.150 1.300 1.450 1.700 1.900 2.400 2.800
Rozchod kolies cca. mm B1 1.500-1.850 1.500-1.850 1.500-1.850 1.500-1.850 1.500-1.850 1.500-1.850 1.500-1.850
Celková šířka cca. mm B2 2.100 2.100 2.100 2.500 2.500 2.500 2.500
Priemer nádrže* cca. mm D1 1.250 1.250 1.400 1.400 1.500 1.600 1.600
Celková výška cca. mm H2 1.950 1.950 2.250 2.250 2.350 2.450 2.650
Brzdy Nábehové Nábehové Nábehové Nábehové Vzduchové Vzduchové Vzduchové

CISTERNOVÝ VOZ S TANDEMOVOU NÁPRAVOU

Typ 6.200 l 7.500 l 8.600 l 10.600 l 12.000 l 14.000 l 16.000 l 18.000 l
Celková dĺžka cca. mm L3 6.800 7.050 7.050 8.050 8.050 8.950 9.150 9.200
Dĺžka nádrže cca. mm L4 4.000 4.350 4.350 5.350 5.350 6.250 6.350 6.400
Pohotovostná hmotnosť cca. kg 1.900 2.250 2.450 3.400 3.800 4.200 4.500 4.800
Rozchod kolies cca. mm B1 1.750 - 1.850 1.750 - 1.850 1.850 - 2.000 2.050 Max. 2.150 Max. 2.150 Max. 2.150 Max. 2.150
Celková šířka cca. mm B2 2.300 2.300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Priemer nádrže* cca. mm D1 1.400 1.500 1.600 1.600 1.700 1.700 1.800 1.900
Celková výška cca. mm H2 2.600 2.600 2.700 2.700 2.800 2.800 2.900 2.990
Brzdy Nábehové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové

CISTERNOVÝ VOZ S TRIDEMOVOU NÁPRAVOU

Typ 18.000 l 20.000 l 22.000 l 25.000 l
Celková dĺžka cca. mm L3 9.200 9.200 10.300 11.500
Dĺžka nádrže cca. mm L4 6.400 7.050 7.750 9.000
Pohotovostná hmotnosť cca. kg 5.200 5.800 6.400 7.500
Rozchod kolies cca. mm B1 Max. 2.150 Max. 2.150 Max. 2.150 Max. 2.150
Celková šířka cca. mm B2 2.550 2.550 2.550 2.550
Priemer nádrže* cca. mm D1 1.900 1.900 1.900 1.900
Celková výška cca. mm H2 2.990 2.990 2.990 2.990
Brzdy Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové

ŠTVORNÁPRAVOVÝ CISTERNOVÝ VOZ alebo NÁVES

Typ 25.000 l 28.000 l 30.000 l
Celková délka cca. mm L3 11.500 12.800 13.500
Délka nádrže cca. mm L4 9.000 10.300 11.000
Pohotovostní hmotnost cca. kg 8.200 8.600 9.200
Rozchod kol cca. mm B1 Max. 2.150 Max. 2.150 Max. 2.150
Celková šířka cca. mm B2 2.550 2.550 2.550
Průměr nádrže* cca. mm D1 1.900 1.900 1.900
Celková výška cca. mm H2 3.100 3.100 3.100

* Priemer nádrže sa môže líšiť

Všetky vyššie uvedené rozmery sú uvedené s prípustnou odchýlkou 5 %. Výška pripojenia je stanovená so štandardnými pneumatikami 385/65-22.5.
Pri montáži vo výrobnom podniku prídavných opciách sa rozmery menia.

Technické údaj

 • Nastavitelná tažná oj
 • Do 4 000 l - zadné dno cisterny sa dá vyklopit
 • Od 5 000 l s prielezným otvorom, ø 600 mm
 • Úložná skriňa na hadice
 • Možnosť sania vprednej časti vľavo, vpredu vpravo alebo vzadu
 • 1 nárazová stena od 5 000 l do 10 000 l
 • 2 nárazové steny od 12 000 l do 14 000 l
 • 3 nárazové steny od 16 000 l do 30 000 l
 • Ukazateľ hladiny
 • Hydraulický ventil
 • Hydraulická oporná noha
 • Osvetlenie 12 V
 • Ťažné oko DIN
 • Sériové vybavenie  s priečným rozdelovačom
 • 5" sací ventil do 5 000 l
 • 6" sací ventil s rýchlospojkou od 5 000 l
 • Prídavná vodná uzávierka s vlastným vyprázdňovaním
 • 6" sací ventil s rýchlospojkou od 5 000 l - sériový prvok výbavy

Príslušenstvo pre  vákuovú cisternu

Turboplnič pre vákuovú cisternu

Turbobefüller 2
Montáž vpravo, hydraulické hadice o dĺžke 3 500 mm
Turbobefüller 1
Montáž k cisterne zľava a zprava

Turboplnič od společnosti „Fliegl“ sa dá cez 4 skrutky namontovať cez saciu prírubu sacieho ventilu na každú cisternu.
Turboplnič je vybavený priemyselným olejovým motorom s trvalým vysokotlakovým výkonom presahujúci 20kW.
Vďaka tomuto novému veľkoobjemovému prevedeniu sa dá zo sacej hadice o priemere 150 mm a pri sacej výške 4m dosiahnuť sací výkon asi 5 000l/min

S touto novou verziou je možné odpojiť kompresor hneď, akonáhle je hnojovnica v turboplniči. Plnič stlačí hnojovnicu do nádrže, len je nutné odvzdušniť cisternu. Tým sa dosiahne nižšie opotrebenie a cisterna sa zaplní aj pri plnení hustejšej hnojovnice.
Čerpadlo sa dá zapínať a vypínať aj  pri jazde (dvojité uloženie, vonkajší olejový motor).

Obrázky