Serdecznie zapraszamy na Targi rolnicze/Dni Pola w roku 2019

1. MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA
9-10 LUTY 2019
Fa. Agrotechnik
 
2. SIMA PARIS
24-28 LUTY 2019
Fliegl Agrartechnik GmbH
 
3. AGROTECH KIELCE 2019
15-17 MARZEC 2019
Fliegl Agrartechnik GmbH
 
4. OPOLAGRA 2019
14-16 CZERWIEC 2019
Fa. Funrol
 
5. RWZH SZEPIETOWO
29-30 CZERWIEC 2019
Fa. Agrotechnik
 
6. AGRO-TECH MINIKOWO 2019
29-30 CZERWIEC 2019
Fa. Kagro
 
7. AGRO POMERANIA BARZKOWICE 2019
6-8 WRZESIEŃ 2019
Fa. Kagro
 
8. AGRO SHOW BEDNARY
19-22 WRZESIEŃ 2019
Fliegl Agrartechnik GmbH
 
9. AGRITECHNICA HANNOVER
10-16 LISTOPAD 2019
Fliegl Agrartechnik GmbH

Przyszłość należy do transportu kombinowanego i procesów przeładunku

Oprócz technologii transportu rozwija się również jego logistyka. Wysoka efektywność zbiorów oraz duże odległości transportu wymagają nowego podejścia w kierunku transportu kombinowanego, a tym samym procesów przeładunku. W tym celu niezbędna jest właściwa technika, którą Fliegl oferuje w postaci

  • ruchomych, uniwersalnych stacji przeładunkowych oraz
  • pojazdów zgarniających nowej generacji ze ślimakami przeładunkowymi o dużej wydajności.

Ruchoma stacja przeładunkowa - innowacja w transporcie kombinowanym

Typowe, rolnicze przyczepy za ciągnikami ograniczają często przepływ logistyczny podczas transportu kiszonki kukurydzianej. Dotychczas wyraźnie słabym punktem w procesie było przede wszystkim przekazywanie plonów na polu lub jego krawędzi na szybko poruszające się pojazdy transportowe, np. ciężarówki, dostarczające towar do oddalonych silosów biogazowni lub obór.

Tak zwany transport kombinowany zapewnia w takich warunkach szybki przewóz plonów. Wymaga on technicznej innowacji - obrotnicy, łącznika i buforu - zdecydowanie ulepszającej proces zbioru plonów kukurydzy kiszonkowej. Jej opracowanie udało się konstruktorom Fliegl Agrartechnik GmbH z Töging w postaci ruchomej stacji przeładunkowej "Universal", którą można szybko ustawić i przestawić na krawędzi pola.

Główne zalety to ochrona gleby, wydajność oraz ekonomiczność: Na polu stosuje się wyłącznie rolnicze pojazdy transportowe o nieniszczącym podłoża, niskociśnieniowym ogumieniu. Rozładowują one plony do zasobnika odbiorczego stacji przeładunkowej. Stamtąd następuje w pełni automatyczny przeładunek na ciężarówki stojące na utwardzonej drodze. Z dużą prędkością przewożą one plony do oddalonych miejsc przeznaczenia. Z praktyki wynika, że transport kombinowany powinien opłacać się od 15 km odległości od pola.

Dla uzyskania wysokiej wydajności transportu ciężarówki z wysokociśnieniowym ogumieniem nie muszą już jeździć po nieskoszonych polach kukurydzy. To zadanie przejmują odpowiednio ogumione transportery, jak na przykład oryginalne pojazdy zgarniające oraz wywrotki kolebowe firmy Fliegl. Dzięki temu nie tworzą się koleiny z głębokimi odciskami, ograniczające w długim okresie działanie kapilarne i przede wszystkim szkodzące żyzności warstwy ornej.

Innowacyjna konstrukcja ruchomej stacji przeładunkowej: Składa się ona z zasobnika odbiorczego z przenośnikiem podłogowym oraz składanymi ścianami, elewatora, ramy ważącej, do wyboru z legalizowaną bądź nielegalizowaną wagą, elektronicznego układu sterującego z wyświetlaczem dotykowym i systemem rejestracji oraz generatora. Stacja przeładunkowa wynosi plony na wysokość do 5,00 m i może załadować w ten sposób każdą ciężarówkę o wysokich burtach. Wydajność załadunku wynosi do 25 ton na minutę.

Innowacyjna jest również konstrukcja: Umożliwia ona całoroczne, wszechstronne zastosowanie w zakładach rolnych i przemysłowych, na przykład do zbioru i załadunku dających się zużytkować resztek, które należy przeładować kolejno na ciężarówki i zważyć, takich jak stałe pozostałości po fermentacji w biogazowniach, wytłoki u producentów soków owocowych i warzywnych, czerstwe pieczywo w piekarniach przemysłowych itp.

Pomysł oraz przede wszystkim funkcja odznaczają stacje przeładunkową firmy Fliegl. Przenośnik podłogowy zbiornika odbiorczego optymalnie doprowadza plony do elewatora. Wymaga to minimalnej mocy. Prędkość przenośnika podłogowego, a tym samym wydajność stacji przeładunkowej dopasowuje się do wagi plonów (większa prędkość przy lżejszych plonach, niższa prędkość przy cięższych).

Pojazdy żniwne oraz ciężarówki zostają wyposażone w proste etykietki ("tagi") RFID. Przepływ plonów jest rejestrowany w sposób ciągły. Legalizowana waga z kompensacją przechyłów ustala ciężar oraz zapisuje pożądane dane na pamięci USB dla celów późniejszego rozliczenia. Całe urządzenie pracuje w pełni automatycznie. Za pomocą ekranu dotykowego można optycznie skontrolować prawidłowość wszystkich funkcji.

Zdjęcia