Stopka redakcyjnaStopka redakcyjna

Dane według § 5 niemieckiej ustawy telemedialnej:

Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Straße 1
84453 Mühldorf am Inn

Firma reprezentowana przez:

Josefa Fliegla Juniora

Kontakt:

Telefon: 086313070
Telefaks: 08631307550
E-mail: info@fliegl.com

Wpis rejestrowy:

wpis do rejestru handlowego
Sąd rejestrowy:Traunstein
Numer rejestru: Numer rejestru handlowego B 8674

Podatek obrotowy:

Numer identyfikacji podatkowej według §27 a niemieckiej ustawy o podatku obrotowym:
DE-811617904

Podmiot odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 niem. umowy państwowej o transmisji radiowej:

Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Straße 1
84453 Mühldorf am Inn

Arbitraż

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozwiązywania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail można znaleźć w stopce redakcyjnej u góry.

Nie zamierzamy ani nie jesteśmy zobowiązani do tego, by uczestniczyć w procesach mających na celu rozwiązywanie sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Odpowiedzialność za treści

Jako dostawca usług zgodnie z § 7 ust. 1 niem. ustawy telemedialnej jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach według przepisów ogólnych. Zgodnie z §§ od 8 do 10 niemieckiej ustawy telemedialnej nie jesteśmy jednak jako dostawca usług zobowiązani do tego, aby nadzorować przekazane lub zapisane informacje od osób trzecich lub badać okoliczności wskazujące na działanie niezgodne z prawem.

Nie narusza to zobowiązania do usunięcia lub blokady korzystania z informacji według przepisów ogólnych. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia informacji o konkretnym naruszeniu prawa. Po ujawnieniu określonych naruszeń prawnych takie treści zostają natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do stron osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za treści podmiotów zewnętrznych. Za treści podlinkowanych stron odpowiada zawsze dany dostawca lub operator stron. Podlinkowane strony zostały w chwili ich podlinkowywania sprawdzone pod kątem potencjalnych naruszeń prawa. W momencie podlinkowania nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem.

Stała merytoryczna kontrola podlinkowanych stron jest jednak bez konkretnych podstaw naruszenia prawa niemożliwa do zaakceptowania. Po ujawnieniu określonych naruszeń prawnych tego rodzaju linki zostają natychmiast usunięte.

Prawa autorskie

Stworzone przez operatorów stron treści oraz dzieła zawarte na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie oraz każdego rodzaju wykorzystywanie ich wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora czy twórcy. Pobieranie oraz kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie na niekomercyjny użytek prywatny.

Jeżeli treści na tej stronie nie zostały utworzone przez operatora, przestrzega się praw autorskich osób trzecich. Jako takie oznaczone są przede wszystkim treści osób trzecich. Jeżeli mimo to dostrzegą Państwo naruszenie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią informację. Po ujawnieniu określonych naruszeń prawnych tego rodzaju treści zostaną natychmiast usunięte.

Źródła dla użytych obrazów i grafiki:

© Fliegl Agratechnik - fliegl.com
© Visual Concepts - Fotolia.com
© Andreas Haertle - Fotolia.com

© JENS - Fotolia.com
© Victor Tongdee - Fotolia.com
© Digital_Zombie - Fotolia.com
© Michael Fritzen - Fotolia.com

© contrastwerkstatt - Fotolia.com