Innowacyjna technologia przeładunku i zgarniania oszczędza czas i pieniądze

Technologia przeładunku firmy Fliegl

Żniwa to czas intensywnego transportu. Dotyczy to przede wszystkim przewozu biomasy. Firma Fliegl Agrartechnik GmbH z Töging, innowacyjne przedsiębiorstwo z branży logistyki transportu wprowadziła na rynek wiele nowości. Martin Bauer, kierownik ds. eksportu w firmie Fliegl, m.in przedstawił je w swoim referacie „Logistyka transportu substratów“ w ramach „Biogas Forum Bayern“ (Forum biogazu w Bawarii).

adMartin Bauer, kierownik ds. eksportu w firmie Fliegl Agrartechnik GmbH: „Klasyczna logistyka transportu napotyka na swoje granice. My oferujemy przyszłościowe rozwiązania.“

Małe biogazownie do ok 250 kWel z około 6.000 tonami sieczki rocznie oraz odpowiednią ilością pozostałości po fermentacji nie wymagają intensywnego planowania w zakresie organizacji transportu. Klasyczna logistyka, albo we własnym zakresie, albo przez zewnętrzne podmioty, wystarcza: Kombajn oraz ciągniki z przyczepami jeżdżące po polu i po ulicach, jak również ciągniki z beczkowozami na ulicach i polach, korzystające z różnorodnych technik zbioru i rozprowadzania.

Klasyczną logistykę transportu oferuje każdy

Martin Bauer wymienia zalety i wady takiego klasycznego transportu: Z reguły można skorzystać z istniejącego parku maszynowego. Możliwość wszechstronnego wykorzystania ciągników. Nie trzeba wyposażać ich w tachografy. Rolnicy znają sposób pracy podczas żniw i rozprowadzania gnojowicy i resztek po fermentacji. Planowanie takiej, względnie prostej logistyki nie wymaga wykwalifikowanego personelu.

Wady klasycznej logistyki transportu ujawniają się przy coraz większych obecnie biogazowniach. Transportowane ilości oraz odległości rosną. Klasyczna logistyka transportu nie wystarcza, aby podołać ilości substratu. Czas transportu jest coraz dłuższy. Potrzeba coraz więcej typowych przyczep. Ruch drogowy jest coraz większy. Na dłuższych odcinkach ogumienie polowe sprawia problemy.

Transport kombinowany potrzebuje specjalistów

Całkiem inaczej wygląda „transport kombinowany“, system logistyczny do obsługi dużych ilości oraz odległości transportu. Transport kombinowany zapewnia większą wydajność podczas plonów, jest ekonomiczniejszy oraz bardziej dochodowy. Unika dużego obciążenia ruchu drogowego oraz chroni glebę. Powierzchnię pól można eksploatować w sposób bardziej zrównoważony. Ponadto podczas transportu oszczędza się energię.

„Transport kombinowany wymaga od przedsiębiorcy specjalizacji parku maszynowego“ twierdz Martin Bauer. Ciężarówki muszą być wyposażone w tachografy. Niezbędni są wykwalifikowani pracownicy. Nakłady na planowanie i organizacje są bardzo duże. Organizacja procesów pracy jest silnie ustrukturalizowana i daje niewiele swobody.

Wczesne planowanie

Według Martin Bauera należy przestrzegać najróżniejszych kwestii. Planowanie logistyki transportu rozpoczyna się już wiosną podczas zasiewu roślin. Dzięki wysiewowi wcześnie i późno dojrzewających gatunków koryguje się momenty koszenia i transportu. Martin Bauer: „To wydłuża żniwa, ogranicza natężenie ruchu drogowego i dokuczliwość dla mieszkańców.“ O braniu pod uwagę rodzaju gleby i pogody podczas wysiewu, nie trzeba nawet wspominać. Wielość dostawców, większa liczba pól, rosnący tonaż i więcej użytkowanych pojazdów istotnie zwiększa ryzyko pogodowe i komunikacyjne. „Nie da się zaplanować każdej sytuacji, mimo to należy od początku uwzględniać alternatywne rozwiązania i plany awaryjne“, mówi Martin Bauer.

Pomocne są przy tym cyfrowe mapy katastralne, które można utworzyć na stosownym komputerze przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania. W przypadku złożonej i trudnej logistyki transportu zaleca się skorzystanie z mobilnych, geograficznych systemów informacyjnych (Mob-GIS), aby zaplanować i nadzorować w czasie rzeczywistym wykorzystanie wszystkich maszyn, traktorów, transporterów i ciężarówek.

Rozliczanie według wagi i suchej masy

Jeszcze nie wszędzie typowe jest rejestrowanie i rozliczanie substratu biomasy według wagi dostarczonej, świeżej masy i zawartości w niej substancji suchych. Martin Bauer: „Tam, gdzie rozlicza się według wagi, rośnie pewność, a tym samym zaufanie.“ W każdym wypadku rozliczenie powinno być przejrzyste i zrozumiałe. To samo dotyczy ustalania cen technologii zbioru i transportu, które można kalkulować w oparciu o hektary, czas pracy, wagę lub kombinację tych czynników.

Przeładunek jest kluczową kwestią

Rolnicy oraz sprytni przedsiębiorcy organizują logistykę żniw typowych roślin zbożowych na nowo. Die Fliegl Agrartechnik GmbH, Töging, pomaga im w tym, oferując „SpeedStation“, ruchomą stację przeładunkową oraz przyczepy z systemem zsuwającym, wyposażone w ślimaki lub elewatory przeładunkowe o dużej wydajności.

Te urządzenia w istotny sposób ulepszają logistykę żniw różnych zbóż. Stacja przeładunkowa, szybko ustawiana na miedzy, jest obrotnicą, łącznikiem i buforem procesu transportu kombinowanego.

Główne zalety Fliegl SpeedStation, według Martina Bauera: „Speedstation„ pomaga oszczędzać glebę. Zwiększa wydajność i ekonomiczność żniw oraz istotnie, pozytywnie wpływa na rentowność biogazowni. I o to w końcu chodzi“

Właściwy środek transportu

W przyszłości przepływ plonów będzie rejestrowany w sposób ciągły w czasie rzeczywistym. Korzystając z ekranu dotykowego na bazie ISOBUS można odczytać gromadzone dane.

Wyjaśnienie: „Rolnicze pojazdy transportowe będą w przyszłości stosowane wyłącznie na polu.“ Plony będą rozładowywane do zasobnika odbiorczego stacji przeładunkowej. Stamtąd nastąpi przeładunek na ciężarówki stojące na utwardzonej drodze. Kierownik ds. eksportu Martin Bauer: „Ciężarówka ekonomicznie i z dużą prędkością przewozi duże ilości plonów do oddalonych miejsc przeznaczenia.“ Nie musi przy tym wjeżdżać na koszone pole. Jej wysokociśnieniowe opony, przystosowane do szybkiej jazdy po ulicach nie uszkadzają tym samym gleby. Zwózkę z pola przejmują odpowiednio ogumione transportery, jak na przykład przyczepy z systemem zsuwającym oraz wywrotki kolebowe firmy Fliegl. Dzięki temu nie tworzą się koleiny z głębokimi odciskami, ograniczające w długim okresie działanie kapilarne i szkodzące żyzności warstwy ornej.

Wszechstronne zastosowanie przez cały rok

Stację przeładunkową można elastycznie wykorzystywać przez cały rok. Nadaje się również przykładowo do przeładowania torfu.

Innowacyjna konstrukcja

Ruchoma stacja przeładunkowa SpeedStation składa się z zasobnika odbiorczego z odpornym przenośnikiem podłogowym, dwóch składanych ścian, sterowanych i przesuwanych hydraulicznie oraz elewatora. Hydraulicznie obsługiwany jest również dyszel oraz opuszczana, tylna oś. Niskie zapotrzebowanie na moc. Pomysł oraz przede wszystkim funkcja odznaczają stacje przeładunkową firmy Fliegl. Przenośnik podłogowy zbiornika odbiorczego optymalnie doprowadza plony do elewatora. Dwa specjalnie skonstruowane wały o regulowanej wysokości rozluźniają plony. Stację można nadzorować z podestu sterowniczego. Martin Bauer: „Wyposażona we własny układ hydrauliczny stacja przeładunkowa wymaga do pracy względnie niewiele mocy.“ Stary ciągnik o mocy na wale przekaźnika 88 kW (120 KM) wystarcza do eksploatacji SpeedStation za pomocą zwykłego wału przegubowego.

Elastyczność przez duże E

Konstrukcja stacji przeładunkowej umożliwia całoroczną eksploatację w gospodarstwach rolnych i zakładach przemysłowych, np. do zbioru i załadunku dających się zużytkować resztek, które należy kolejno przeładować na ciężarówki i zważyć. Zaliczają się do nich między innymi faza stała resztek po fermentacji z biogazowni, wytłoki od producentów soków owocowych i warzywnych itp.

Szybka zmiana pozycji

Przestawianie stacji przeładunkowej z pozycji roboczej do transportowej jest proste i szybkie. SpeedStation może być przewożona z prędkością 25 km/h po każdej drodze publicznej do miejsca zastosowania. Dostępna jest karta danych TÜV dla Niemiec. Przy ogumieniu 385/55-22.5 RE, masie własnej 10,0 ton, długości 12,00 i szerokości 2,95 metra oraz wysokości transportowej 3,95 metra jazda po drogach publicznych oraz ustawienie w miejscu eksploatacji nie stanowią problemu. W przypadku przewozu na przyczepie niskopodłogowej wysokość transportowa zmniejsza się do ok. 3,40 m.

Moduł przeładunkowy »MobilFast« o wysokiej wydajności

Przyczepa zgarniająca Fliegl z hydraulicznie odchylanym modułem przeładunkowym „MobilFast“ ładuje transportery i ciężarówki z wydajnością przeładunku do 300 m3/min.

Przyczepa zgarniająca Fliegl z hydraulicznie odchylanym modułem przeładunkowym jest niezwykle wydajna. Objętość przeładunku hydraulicznie napędzanego przenośnika podłogowego z wolno zużywającymi się łańcuchami o płaskich ogniwach wynosi okrągłe 30 m3/ min. Dzięki wysokości przeładunku wynoszącej około pięć metrów (w zależności od ogumienia) szybko ładuje każdą ciężarówkę stojącą na ulicy przy krawędzi pola.Obracany moduł przeładunkowy »MobilFlexible«

Dzięki obracanemu modułowi przeładunkowemu „MobilFlexible“ możliwy jest przeładunek w trzech kierunkach.

Dzięki firmie Fliegl przeładunek stał się jeszcze bardziej elastyczny. „MobilFlexible“ można ustawić w trzech pozycjach- również w trakcie pracy. Obok wszechstronności charakteryzuje się niską masą własną, niskim zapotrzebowaniem na moc i dużą żywotnością. Może być zamontowany do każdej przyczepy zgarniającej „GIGANT“ i nadaje się do przeładunku kompostu, zrębków, kukurydzy, trawy, ziemi itd. Wysokość przeładunku wynosi 5 metrów, wydajność ok. 10 m3 / min.

Ślimak przeładunkowy uzupełnia gamę produktów

Nowego typu wysokowydajny ślimak przeładunkowy typu 600 (średnica rury 60 cm) uzupełnia proces przeładunku w transporcie kombinowanym. Podobnie jak stacja przeładunkowa, uzupełnia lukę w procesie pracy pomiędzy żniwami kiszonki lub uzyskiwaniem kompostu i zrębków z jednej strony, a transportem dalekobieżnym danych plonów bądź produktów z drugiej. W zależności od celu i miejsca zastosowania ślimak przeładunkowy transportuje towar z krawędzi pola na ciężarówki stojące na polnych lub leśnych drogach, przewożące surowiec do silosów płaskich, zasobników i zbiorników biogazowni.

Zalety: Rolnicy i producenci energii, podwykonawcy i firmy transportowe, kompostownie i tartaki mogą przez cały rok, wszechstronnie korzystać z oryginalnych przyczep zgarniających Fliegl. Bez problemu może przenosić różne, również trudne w obsłudze surowce, takie jak kukurydzę, trawę, wszelkiego rodzaju kiszonki, zrębki, kompost itp. na wysokość do 5,30 metra. Równomierne doprowadzanie surowca do ślimaka przeładunkowego z tyłu przyczepy można zautomatyzować korzystając z elektronicznego sterowania. Steruje ono posuwem przenośnika podłogowego oraz zapobiega zatorom w wałach rozprowadzających i ślimakach doprowadzających. Dzięki temu istotnie zmniejsza się uderzeniowe obciążenia wału przekaźnika mocy.

Oszczędza się również moc. W konsekwencji rośnie wydajność przeładunku. W testach praktycznych zmierzono bardzo wysoką wydajność przeładunku, np. przy zrębkach do 14,0 m³/min, kiszonce z trawy do 10,0 m³/min i kiszonce kukurydzianej do 12,0 m³/min. Elektroniczne sterowanie (VarioSens ISOBUS) odciąża kierowcę: Nie musi on stale kontrolować i regulować przepływu surowca przez wały rozprowadzające, ślimaki doprowadzające i ślimak przeładowujący. To zadanie przejmują czujniki, sterujące za pomocą regulatora posuwem przenośnika podłogowego: W przypadku gęstego materiału zmniejsza się prędkość posuwu, w przypadku zbyt małego przepływu materiału, zwiększa się ją. Za pomocą komputera, w zależności od surowca, można celowo wprowadzić określone parametry, które zagwarantują równomierny i ciągły załadunek ślimaków doprowadzających i ślimaka przeładunkowego.

Przyczepa zgarniająca jako naczepa

Na potrzeby transportu kombinowanego Fliegl wyposaża naczepy w swój oryginalny system zgarniający.

Dzięki jedno- i dwuosiowym wózkom Dolly traktory mogą ciągnąć naczepy, przy czym część nacisku na siodło jest przenoszona na hak ciągnika, co korzystnie wpływa na trakcję.

Połączenie pomiędzy wózkiem i naczepą zgarniającą Fliegl uelastycznia logistykę biogazu i czyni ją ekonomiczniejszą.

Agro-Truck na pole i ulicę

Szybszy na drodze, cichszy w terenie zabudowanym: „Agro-Truck“ firmy Fliegl łączy czteroosiową ciężarówkę z systemem zgarniającym Fliegl.

Martin Bauer: „Pomysł łączy prędkość transportu drogowego z solidnością stosowaną na polu.“ Podstawą „Agro-Truck“ jest wzmocnione podwozie Mercedes-Benz 4144 Allrad.

Na nim Fliegl montuje swój system zgarniający o pojemości ładunkowej do 43 m³.

Techniczna masa całkowita została ustalona na 37 ton. Do zastosowania w wymagającym terenie Fliegl wyposaża sztywne osie ciężarówki w duże, rolnicze ogumienie (aż do 710/45R22.5).

Silnik diesla o mocy 435 KM spełnia najwyższe wymogi, również na najcięższym podłożu, stawiającym zbyt duże wyzwania nawet traktorom.

Szybki, dzielny w terenie, oszczędny

„Agro-Truck“ łączy zalety przyczepy zgarniającej oraz ciężarówki, sprawnie wykonuje pracę na polu, a następnie zapewnia szybki transport po drogach publicznych i autostradach (dopuszczalna prędkość maksymalna 70 km/h). Wszechstronnie uzdolniony, może być wykorzystywany z nadwoziem - cysterną oraz dodatkowymi urządzeniami, np. rozrzutnikami.

Testy praktyczne pokazały, że „Agro-Truck“ firmy Fliegl może obniżyć koszty konserwacji i części zamiennych o 25%, a oleju napędowego nawet o 30%. „Agro-Truck“ - wszechstronny, wydajny i ekonomiczny. Specjalista w zakresie logistyki biogazu.

Fliegl i Unimog

Dwa oryginalne produkty tworzą przemyślaną kombinację dla logistyki biogazu: Przyczepa zgarniająca Fliegl oraz Unimog jako pojazd ciągnący. Unimog porusza się szybciej niż zwykły ciągnik, zużywając przy tym mniej paliwa. Dzięki własnemu nadwoziu samowyładowczemu jest w stanie zabrać dodatkowy ładunek. Może być w różnorodny sposób wykorzystywany przez cały rok, np. przy pracach drogowych lub odśnieżaniu. Aby można było skorzystać ze zdolności Unimoga do jazdy po autostradach, Fliegl oferuje również przyczepy zgarniające z odpowiednim dopuszczeniem do ruchu. Fliegl i Unimog uzupełniają technologię zgarniania o kolejny, interesujący wariant i łączą zalety systemu zgarniania z ekonomicznym i wszechstronnym pojazdem ciągnącym.