Vozom FLIEGL ASW ideálne vyriešili zásobovanie kotolní štiepkou

Značka FLIEGL je medzi poľnohospodármi dostatočne známa ako špecialista na prepravu rozličných, najmä sypkých, materiálov. V posledných rokoch sa čoraz viac dostávajú do popredia obnoviteľné zdroje energie. A práve program prepravy biomasy má FLIEGL veľmi dobre rozvinutý.

Za konkrétnym príkladom sme sa vybrali do podtatranského mesta Kežmarok. Presnejšie do spoločnosti Spravbytherm, s.r.o., ktorá je výrobcom a dodávateľom tepla, vrátane teplej úžitkovej vody, pre 3400 domácnosti a niekoľkých ostatných odberateľov v meste. Po plynovej kríze v roku 2008 sa začali zaoberať myšlienkou alternatívneho zdroja výroby energie. Cieľom bolo tiež nájsť lacnejší spôsob výroby energie. Rozhodli sa doplniť do blokových kotolní na sídlisku kotol na biomasu. Prvú kombinovanú kotolňu spustili v roku 2010, pričom v súčasnosti prevádzkujú tri a v blízkom čase plánujú spustiť aj štvrtú. Takto dosiahnu 20 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov.

Zo začiatku spaľovali v kotloch pelety. Postupne sa však situácia zmenila a jednoznačne ekonomickejším zdrojom energie sa stala drevná štiepka. Zaujímavé údaje prináša tabuľka, kde sú vyčíslené úspory v jednej kotolni (kotol na biomasu 530 kW), pri ročnej výrobe tepla 1800 MWh.

Do kotolní vybrali 500 kW kotle na biomasu z dôvodu ich maximálneho využitia. Vychádzali z ročného odberového diagramu. V čase špičky zapájajú aj plynové kotle, ktoré sú väčšinou len „rezervou v zálohe“.

Pri prechode na nový zdroj energie – štiepku, museli vyriešiť jeden zásadný problém. Tým bola doprava štiepky do zásobníka. Vzhľadom na umiestnenie kotolní priamo na sídliskách, je prakticky nemožné vybudovať veľký sklad na štiepku priamo pri kotolni. Ako hovorí konateľ spoločnosti Spravbytherm, s.r.o., Ing. Marián Bešenej: „Doprava štiepky sa ukázala ako najväčší problém celej linky. Tu sa nám však veľmi dobre osvedčil voz FLIEGL ASW so závitovkou, ktorou dopravujeme štiepku do násypníka a odtiaľ smeruje do zásobníka v kotolni. To vylučuje potrebu hlučného čelného nakladača, ktorý by si vyžadoval ďalšiu pracovnú silu, pohonné hmoty a drahocenný čas. Prioritou je doplniť zásobníky tak, aby sme neobťažovali okolie kotolne. Proces musí byť preto čo najkratší a najmenej hlučný. Samotný úkon trvá niekoľko minút.“ Vozom ASW podľa potreby zásobujú v zimných mesiacoch jednu kotolňu 2-3 krát za týždeň. Štiepku získavajú aj z porastov rýchlorastúcej švédskej vŕby, pričom v blízkej budúcnosti plánujú jej výmeru rozširovať.

Unikátny výtlačný systém FLIEGL ASW netreba slovenským poľnohospodárom bližšie vysvetľovať, keďže mnohí ho už dlhé roky úspešne používajú. Je ale potrebné zdôrazniť, ako jednoducho možno upraviť voz na prepravu biomasy. Ide to ľahko a za pár minút výmenou zadného čela , v tomto prípade zadným čelom so špeciálnou závitovkou na štiepku (siláž). Systém ASW nie je citlivý na poškodenie, pretože materiál sa dostáva k závitovke posuvnou podlahou, ktorá je kombinovaná s výtlačným čelom. Materiál rozdružujú dva horizontálne valce a následne postupuje materiál do závitovky, ktorá dopraví štiepku do požadovanej výšky. Takto jednoducho môže poľnohospodár nájsť, najmä v zime, ďalšie využitie voza FLIEGL a zabezpečiť ešte rýchlejšiu návratnosť investície.

Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN